Acasa Materiale recente Materiale Ediţii tiparite Autori
Materiale
Vladimir-Adrian COSTEA
În acest articol, explicăm principalele direcții specifice jurisprundeței Curții de Justiție a Uniunii Europene în raport cu punerea în executare a mandatului european de arestare (MEA). Ne-am raportat la excepțiile care plasează în plan secund principiul încrederii și recunoașterii reciproce, aspect care atenuează nivelul de cooperare judiciară transnațională în materie penală. Ne interesează cu precădere identificarea perspectivelor asupra (re)definirii spațiului de libertate, securitate și justiție în contextul Brexit, simultan cu (re)definirea frontierelor interne și externe ale UE.

Cuvinte cheie: jurisprudența CJUE, principiul încrederii și recunoașterii reciproce, mandatul european de arestare, Brexit, spațiu de libertate, securitate și justiție.
16/01/2020 Material gratuit Regiune: Uniunea Europeană Tema: Teme diverse
Alexis CHAPELAN
La 12 decembrie 2019, ziua în care peste 45 de milioane de britanici erau așteptați la urne, publicația The Guardian titra: „Se deschid secțiile de votare pentru cel mai important scrutin într-o generație” . Iar pentru publicația conservatoare The Spectator, în data de 12 se jucau „cele mai importante alegeri din istoria modernă a Marii Britanii” .
30/12/2019 Material gratuit Regiune: Uniunea Europeană Tema: Geopolitică
Conf. univ. dr. ing. Gheorghe SAVU
Deși, de-a lungul existenței Uniunii Europene au fost numeroase tentative de punere în dezbatere a subiectului apărării europene autonome, care să asigure Uniunii o dependență redusă de Alianța Atlanticului de Nord, până în prezent nu se poate discuta despre o apărare europeană comună reală. Astfel, apărarea europeană este asigurată în continuare de Alianță iar relevanța legăturii transatlantice devine mai importantă ca oricând după 1990, ca urmare a amenințărilor din sud și est cărora comunitatea euroatlantică, inclusiv Uniunea Europeană, trebuie să le facă față.
17/12/2019 Material gratuit Regiune: Uniunea Europeană Tema: Militar
Profesor dr. Christian KAUNERT , Profesor Sarah LEONARD
Comparativ cu alte domenii de politică, implicarea Uniunii Europene (UE) în combaterea terorismului este un demers relativ recent. În mod obișnuit, statele europene care s-au confruntat cu amenințări teroriste, precum Marea Britanie, Italia, Spania și Germania de Vest au soluționat problemele independent. Unul dintre motivele principale pentru care nu a existat cooperare între statele UE a fost opinia comună conform căreia fiecare stat se confrunta cu amenințări diferite, ceea ce necesita soluţii diferite.
11/11/2019 Material gratuit Regiune: Uniunea Europeană Tema: Terorism
Dinu COSTESCU
Asistăm, astăzi, la dinamica unui fenomen deja structurat al migraţiei pentru care continentul european a devenit ţinta predilectă. Dacă, în istoria sa modernă, Europa a constituit unul dintre principalii furnizori de migranţi, ea a devenit, de câteva decenii, principalul areal de primire a unui flux continuu şi diversificat al celor care, din motive deja cunoscute, îşi părăsesc ţările de origine, şi aleg calea pribegiei în speranţa că în „noul Eldorado” european vor găsi ceea ce nu pot avea în regiunile de plecare. Facem referire la garantarea propriei vieţi, asigurarea mijloacelor materiale de subzistenţă şi la asigurarea unui tratament social demn şi fundamentat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiinţei umane.
31/10/2019 Material gratuit Regiune: Uniunea Europeană Tema: Amenințări asimetrice
Vladimir-Adrian COSTEA
Raportându-ne la provocările la adresa unității și securității Uniunii Europene din ultimii ani, în acest articol problematizăm asupra demersurilor de (re)definire a frontierelor interne și externe ale Uniunii, urmărind să suprindem impactul generat de afluxul masiv de migranți și refugiați, respectiv de negocierile asupra Brexit. Plsarea demersurilor UE privind (re)definirea și delimitarea frontierelor interne și externe în raport cu gestionarea crizelor sociale, economice și politice, ne ajută să identificăm și să înțelegem principalele vulnerabilități care pot crea premisele limitării cooperării între statele membre.
Demersul nostru urmărește, de asemenea, identificarea principalelor direcții de angajare a UE în cadrul procesului de înlăturare a controalelor la frontierele interne și de instituținalizare a controlului la frontierele externe.
28/10/2019 Material gratuit Regiune: Uniunea Europeană Tema: Geopolitică
Vladimir-Adrian COSTEA
Numărul de atacuri teroriste și al victimelor acestora a crescut semnificativ în Uniunea Europeană în perioada 2014-2018, momentul critic fiind reprezentat de anul 2015 când au fost înregistrate 17 atacuri teroriste.
Raportându-ne la status quo-ul UE în ultimii ani, articolul se raportează la fenomenul radicalizării în universul carceral, urmărind să surprindă noile provocări cu care se confruntă UE și statele membre în cadrul procesului de prevenire și combatere a terorismului.
25/10/2019 Material gratuit Regiune: Uniunea Europeană Tema: Terorism
Alexis CHAPELAN
Brexit a reprezentat, pentru cei pesimiști, sfârșitul elanului de entuziasm integrator, a idealului unei Uniuni din ce în ce mai apropiate („ever closer union ”), care în ultimele șase decenii a fost motorul dar și orizontul afectiv al procesului de construcție europeană.
21/10/2019 Material gratuit Regiune: Uniunea Europeană Tema: Geopolitică
Ambasador profesor Dumitru CHICAN
Sistemul de valori pe temelia căruia a fost edificată unitatea europeană este „european”. Este perceput ca atare nu numai pentru că, din perspectivă istorică, îşi are originea în istoria şi conştiinţa apartenenţei la Europa, ci şi, poate într-o măsură chiar mai mare, pentru că a fost experimentat şi s-a manifestat ca european. Din rezultatele cunoscute pe care le-a avut în această ipostază, trebuie să fie menţionată apariţia însăşi a Uniunii Europene, pentru care acest sistem valoric reprezintă unul dintre lianţii decisivi pentru rezilienţa şi funcţionarea „ideii europene”.
20/10/2019 Material gratuit Regiune: Uniunea Europeană Tema: Geopolitică