Acasa De interes Materiale Ediţii tiparite Autori
Despre Ingepo Consulting

INGEPO Consulting este o societate privată de consultanţă, studii şi cercetări geostrategice înfiinţată la sfârşitul anului 2006, care editează (începând din martie 2007) revista “Pulsul Geostrategic”. Pulsul Geostrategic este o publicaţie apolitică, echidistantă şi neinfluenţată de curente, opinii şi abordări considerate, prin tradiţie, lideri de domeniu, însă influenţate politic, ideologic şi financiar. Are apariţie bilingvă – română şi engleză. Politica societăţii nu urmează indicaţii, “mode”, sau “modele”, pentru că nu este nici finanţată şi, în consecinţă, nici dirijată de formaţiuni politice sau grupuri de interese interne sau din afara ţării.

Conceptul și activitatea INGEPO Consulting constau în prezentarea unor opinii independente, obiective, privind evoluţia diferitelor probleme geopolitice de interes global şi regional, necesare decidenţilor politici, politico-militari din domeniile securităţii naţionale, economic, universitar şi post-universitar.

INGEPO Consulting realizează culegerea, analiza, diseminarea şi stocarea informaţiilor provenind din surse deschise de prima mărime în mai multe limbi de circulaţie mondială, cu o concentrare specială pe zonele Orientului Mijlociu şi zona extinsă a Mării Negre. Materialele realizate de INGEPO Consulting conţin, în afara prezentării cu acurateţe a evoluţiei curente a evenimentului analizat, elemente previzionale, de prognoză şi decelare a impactului posibil al unei conjuncturi, însoţit (atunci când este cazul) de soluţii pentru evitarea consecinţelor negative.

Anual, în colaborare cu think thank-uri din domeniul securității naționale, dar și cu parteneri din mediul universitar și instituțional de pofil, ne propunem să organizăm o conferință internațională. Scopul acestei conferințe este să încurajeze dezvoltarea de noi parteneriate și relații profesionale, să promoveze interacțiunea între specialiștii din domeniul securității naționale și mediul academic din România și nu în ultimul rând, să construiască o platformă științifică unde cei interesați să aibă posibilitatea de a-și împărtăși experiențele și rezultatele cercetării lor cu privire la toate aspectele domeniului extins al relațiilor internaționale și studiilor de securitate

Pe lângă publicarea “Pulsului Geostrategic”, INGEPO Consulting oferă consultanţă pe teme punctuale, la solicitarea clienţilor, inclusiv pentru iniţierea şi dezvoltarea unor afaceri în zonele de mai sus, de exemplu:
- consultanţă în întocmirea unor lucrări de specialitate în diferite domenii, inclusiv al informaţiilor strategice şi de geopolitică;
- analiza condiţiilor existente pe o piaţă externă pentru un anumit gen de afaceri;
- evaluări şi previziuni privind evoluţia situaţiei într-o anumită zonă, ţară sau piaţă.

În domeniul geopoliticii dorim să prezentăm documentaţie teoretică si analize pertinente, documentate şi bine argumentate pe probleme actuale şi cu aprecieri privind evoluţia viitoare, în mod deosebit pentru spaţii cum ar fi zona Mării Negre, Balcani, Orientul Mijlociu, Eurasia, probleme globale.

Colaboratorii noștri pot realiza, la cerere, analize, sinteze sau alt gen de materiale documentare pe probleme de interes pentru teme din domeniile de mai sus.

Doriţi să vă faceţi cunoscute lucrările întocmite și încă nu aveți posibilitatea de a le tipări? Folosiţi această oportunitate! Vă invităm să vizitaţi acest site, să ne transmiteţi materialele care consideraţi că se încadrează în profilul nostru, asigurându-vă că vor fi analizate cu toată atenţia, şi în acelaşi timp vă rugăm să ne transmiteţi propunerile dumneavoastră pentru perfecţionarea acestui domeniu.

Vă mulţumim pentru atenţia acordată şi pentru că ne-aţi vizitat.