Acasa Articole si analize Ediţii tiparite Autori
Întrebări frecvente despre Pulsul Geostrategic

1. Care este publicul ţintă pe care îl vizează Pulsul Geostrategic?
Dat fiind profilul publicaţiei "Pulsul Geostrategic", focalizată pe aspectele geopolitice şi geostrategice ale vieţii internaţionale contemporane şi previzibile, revista se adresează - fără a face din aceasta o orientare exclusivă - celor care au preocupări sau activează în domenii direct sau tangenţial legate de dezbaterile şi evoluţiile de actualitate: persoane juridice şi fizice, instituţii de prognoză, instituţii de planificare şi decizionale ale statului, instituţii diplomatice, politico-militare, organizaţii internaţionale, institute universitar-academice, mijloace mass-media, tineretul universitar care îşi desăvârşeşte studii superioare în domeniile de referinţă, parlamentari etc.

2. În câte limbi este distribuit materialul şi cine se poate abona la el?
Materialul este realizat şi distribuit în format bilingv, română şi engleză. Abonat poate fi orice persoană fizică sau juridică.

3. Sunt student, cu ce îmi poate fi de folos Pulsul Geostrategic?
"Pulsul Geostrategic" este, deja, solicitat de abonaţi din străinătate- institute de învăţământ superior, centre de studii şi cercetări strategice şi geo-politice. Publicația oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, analize, sinteze, prognoze, studii documentare inedite, de actualitate care completează bagajul de cunoştinţe acumulat la cursuri. De altfel, printre autorii ale căror contribuţii au fost şi sunt găzduite în paginile publicaţiei se numără şi studenţi sau tineri absolvenţi de nivel universitar.

4. Cum şi în ce fel poate fi de folos Pulsul Geostrategic unei corporaţii sau companii?
Companiile şi corporaţiile, inclusiv cele cu profiluri economice, comerciale, financiar-bancare, de consultanţă, găsesc în paginile şi în suplimentele periodice ale publicaţiei analize, studii şi prognoze pe categorii mari de probleme regionale şi internaţionale referitoare la stabilitatea economică, energetică, financiar-bancară etc. dintr-o anumită zonă, tendinţe de evoluţie, poziţionări ale altor state şi mari companii faţă de România şi zonele adiacente (Europa de Est şi Centrală, Balcanii de Vest, Asia de Sud-Est, Marea Neagră, zona Mării Caspice etc. La solicitarea companiilor, publicaţia elaborează studii personalizate analize şi prognoze pe probleme de profil şi interes. Totodată, Pulsul Geostrategic este deschis pentru publicitate și publicarea de materiale/ articole de prezentare și promovare a produselor, tehnologiilor și serviciilor companiilor interesatede piețele locală, regional și internațională.

5. Care sunt subiectele pe care le tratează Pulsul Geostrategic? Din ce domenii?
Aria de cuprindere a subiectelor şi categoriilor tematice abordate de "Pulsul Geostrategic" este foarte variată şi în permanenţă conectată la evoluţiile din arenele regionale şi internaţionale, domeniile de interes fiind, între altele, Actualitatea geostrategică mondială, Zone conflictuale şi conflicte regionale active sau latente, Situaţia din Orientul Mijlociu cu componentele sale referitoare la procesul de pace, fenomenul fundamentalist religios şi conflicte inter-confesionale şi inter-etnice, Războaie în curs sau aflate pe cale de soluţionare, Dosare ale economiei mondiale şi ale sectorului energetic, Fenomenul terorist contemporan, Marile Puteri şi lumea multipolară, Fenomenul globalizării, Crize financiar-economice globale sau regionale, Instituţiile Euro-atlantice, Securitatea Europeană, Securitatea Energetică, Relația Transatlantică, Industria de Apărare, Comerțul cu Echipamente Militare ş.a.

6. Pulsul Geostrategic este informat corect? Care sunt sursele pe care le consultă?
Informarea, acurateţea, seriozitatea, credibilitatea şi prestigiul surselor de informare – în totalitate publice - constituie preocuparea permanentă a editorilor şi colaboratorilor revistei. "Pulsul Geostrategic" a stabilit şi promovează relaţii de parteneriat, colaborare şi schimb de informaţii documentare cu publicaţii similare din Europa, SUA, Orientul Mijlociu. Delegaţii ale "Pulsului Geostrategic" efectuează periodic vizite de documentare în diferite ţări de interes în urma cărora editează numere speciale (au fost realizate pentru Republica Arabă Siriană, Republica Armenia şi Republica Liban). De asemenea, publică interviuri cu şefi de state, guverne, membrii în cabinetele altor ţări etc.

7. Cine editează Pulsul Geostrategic şi ce expertiză au editorii implicaţi în acest proces?
"Pulsul Geostrategic" este editat de INGEPO Consulting S.R.L. România. Publicaţia beneficiază de colaborarea permanentă sau specială a unor personalităţi şi experţi cu experienţă îndelungată – oameni politici, analişti, diplomaţi de carieră, universitari, experţi militari, cercetători, oameni de afaceri, membri ai unor organizaţii regionale, jurnalişti români şi străini, precum și a unor cercetători și autori tineri, cu potențial și dornici să contribuie la informarea unei audiențe cât mai cuprinzătoare.

8. Cum primesc Pulsul Geostrategic daca sunt din afara României? Dar dacă locuiesc în ţară?
Varianta electronică este accesibilă pe site-ul publicaţiei. Materialele în forma tipărită sunt expediate folosind firme specializate de curierat rapid, care le livrează la adresa dorită de beneficiar, în țară sau în străinătate.

9. Care sunt cele mai fierbinţi subiecte pe care le-a tratat sau le trateaza Pulsul Geostrategic?
Toate subiectele tratate de noi sunt "fierbinţi". Amenințările la adresa securității regionale, Europene, Euroatlantice și internaționale, conflictele din diferite zone ale lumii, reorientări în structura şi dogmele organizaţiilor multinaţionale etc.

10. Consideraţi că materialul prezentat în Pulsul Geostrategic ar putea fi de folos unui om de afaceri? În ce fel?
Răspunsul este categoric DA. În paginile publicaţiei acesta poate găsi informaţii de interes (care pot, la cerere, să aibă şi forma unui "dosar de spaţiu") privind situaţia din zonele sau ţările-ţintă (starea de securitate, potenţial economic şi financiar – bancar etc.)